Kawasaki ER 6 N 2012-2016 Hyperpro stuurdemper

 

Kawasaki ER 6 N / F 2012-2016 Hyperpro progressieve veren

 

Kawasaki ER 6 N / F 2009-2016 Hyperpro lineaire voorvork veren

 

Kawasaki ER 6 N / F 2012-2016 Hyperpro verlagingskit

 

Kawasaki ER 6 N / F 2012-2016 Hyperpro 460 schokdemper

 

Kawasaki ER 6 N / F 2012-2016 Hyperpro 467 schokdemper

 

Kawasaki ER 6 N / F 2012-2016 Hyperpro Streetbox