Kawasaki ER 6 N / F 2009-2011 Hyperpro stuurdemper

 

Kawasaki ER 6 N / F 2009-2011 Hyperpro progressieve veren

 

Kawasaki ER 6 N / F 2009-2016 Hyperpro lineaire voorvork veren

 

Kawasaki ER 6 N / F 2009-2011 Hyperpro verlagingskit

 

Kawasaki ER 6 N / F 2009-2011 Hyperpro 460 schokdemper

 

Kawasaki ER 6 N / F 2009-2011 Hyperpro Streetbox