Harley Davidson FXR Showa 1988-1993 Hyperpro progressieve veren

 

Harley Davidson FXR / FXRS 1982-1986 Hyperpro schokdemper

 

Harley Davidson FXR / FXRS 1982-1986 Hyperpro schokdemper

 

Harley Davidson FXR / FXRS 1987-1994 Hyperpro schokdemper

 

Harley Davidson FXR / FXRS 1987-1994 Hyperpro schokdemper