Harley Davidson FXRT 1983-1986 Hyperpro progressieve veren

 

Harley Davidson FXRT Sport Glide 1984-1989 Hyperpro progressieve veren

 

Harley Davidson FXRT 1982-1994 Hyperpro schokdemper

 

Harley Davidson FXRT 1982-1994 Hyperpro schokdemper